Astrosofie is kort gezegd een samengaan van astronomie, antroposofie en hernieuwde astrologie. Net als bij astronomie zijn de planeten en de sterrenhemel het uitgangspunt.

Vanuit de antroposofie is het mensbeeld opgenomen: de driegeleding van de mens in lichaam, ziel en geest. Elk van deze drie delen is weer onder te verdelen in drie aspecten (zoals het denken, voelen, en willen van de ziel). Dit leven staat niet op zichzelf, maar heeft een verbinding met eerdere levens. De geboortehoroscoop is hier een uitdrukking van, laat als het ware zien wat de mens in dit leven meeneemt uit eerdere incarnaties en waarmee hij van plan is verder te gaan.

De astrosofie gaat ervan uit dat er een verbinding is tussen de mens en de beweging van de planetenen de sterrenhemel. In de traditionele astrologie wordt deze invloed van de planeten en sterren als determinerende factor gezien: de horoscoop bepaalt je karakter. De astrosofie nuanceert en verdiept deze visie. Er is sprake van invloed, maar de mens is vrij om zich hiervan los te maken en zich op zijn eigen wijze te ontwikkelen. De horoscoop is een startpunt voor verdere ontwikkeling.

De astrosofie omvat een heel groot gebied. De astrosofie is een sociale wetenschap die nog heel pril is en waar we in deze tijd nog veel voorbereidende stappen in kunnen zetten. Er zijn binnen de astrosofie ook meer horoscopen te maken en onderzoeken, namelijk:

– de geboortehoroscoop;

– een kaart van de periode vanaf de conceptie tot de geboorte;

– een zogenaamde nativiteit die iets zegt over onze aanleg in het denken;

– de stervenshoroscoop.

De geboortehoroscoop heeft zowel een verdeling van de dierenriemtekens, die alle twaalf dertig graden groot zijn en een buitenste ring met twaalf dierenriembeelden die verschillend van grootte zijn. De dierenriembeelden zijn een afspiegeling van de werkelijkheid aan de hemel. De twaalf tekens hebben hun oorsprong in de twaalfgeleding van de mens.