De filosofische levensinstelling

De oorsprong

De nativiteit is een horoscoop van onze ontwikkeling in het denken. De horoscoop kan alleen gemaakt worden wanneer de geboortetijd bekend is. De nativiteit gaat uit van de metamorfose van de mens in de tijd tussen de dood en de geboorte. Een metamorfose van het vorige leven en in dit geval de metamorfose van het hoofd, waar de basis van ons denken wordt gelegd.
Door aanwijzingen van Rudolf Steiner uit 1914 in Berlijn kunnen we deze horoscoop maken. Willi Sucher, de grondlegger van de astrosofie, heeft hier verder onderzoek naar gedaan.

De twaalf wereldbeschouwingen en zeven zielenstemmingen

Er zijn twaalf wereldbeschouwingen, verbonden met de dierenriembeelden. Enkelen, zoals materialisme, realisme, rationalisme en idealisme, zijn bij velen bekend. Daarnaast zijn er minder bekenden denkwijzen waar nog weinig onderzoek naar is gedaan.

Een wereldbeschouwing kenmerkt het interessegebied van een individu: waar houdt iemand zich mee bezig? Daarnaast zijn er zeven zielenstemmingen: de wijze waarop het denken zich ontwikkelt. Zo gaat een empirist uit van de ervaring, en wil de gnosticus alles doorgronden. De wereldbeschouwingen en zielenstemmingen zijn met elkaar verbonden, en ontwikkelen zich gedurende het leven. Deze ontwikkeling kan zichtbaar worden gemaakt met de nativiteit.

Mijn onderzoek

Het onderzoeken van mijn eigen denken en een ervaring dat ik een bepaalde sprong in het denken biografisch goed terug kon vinden en in de nativiteit weerspiegeld zag, gaf mij de impuls om hiermee verder te gaan. Daarna ben ik in mijn directe omgeving mensen gaan vragen mee te doen met mijn onderzoek naar de nativiteit. Daarop kwamen allerlei ervaringen tevoorschijn die zo helpend waren in het contact met andere mensen, dat ik er langzaamaan mee verder durfde. Ik ontdekte dat ik het beste kon aansluiten bij de richting van het denken van de persoon die voor me stond. Want wanneer begreep die ander mij wel en wanneer niet? En door ook te ontdekken dat de aansluiting met een aantal mensen maar niet wilde lukken, keek ik naar de oorzaak daarvan en probeerde te onderscheiden of de denkrichting die iemand van nature kiest daar iets mee te maken heeft. Het moge duidelijk zijn dat er nog tal van andere factoren konden zijn die zorgden dat de aansluiting met anderen niet lukte en dat onderscheidingsproces hoorde daarbij. Wat en hoe beoordeel ik mezelf en de ander en op grond waarvan?

Wanneer het me zou lukken de onduidelijkheid m.b.t. de nativiteit te verhelderen, dan hebben we een nieuw middel om nader tot elkaar te komen. Intermenselijk contact kan namelijk bevorderd worden wanneer we elkaars denkwereld beter gaan leren begrijpen.
Daarom vind ik deze kaart wel het meest spannende en van groot belang. Het grote verschil tussen het onderzoek van Steiner en Sucher en dat van mij is dat hun voorbeelden meestal betrekking hadden op filosofen, wat ook belangrijk was, want een filosoof kan een eenzijdigheid in zijn denken hebben, waardoor we het betreffende wereldbeeld beter herkennen.
Omdat de nativiteit nog zoveel vraagtekens geeft, heb ik besloten om telkens bij een consult ook de horoscoop van de nativiteit te maken.

Verder lezen
Rudolf Steiner, Der menschliche und der kosmische Gedanke; GA 151. In het Nederlands is GA 151 vertaald door B. Muijres en draagt de titel Het menselijke en het kosmische denken
Willi Sucher, Isis Sophia, deel 2