De geboortehoroscoop

De oude astrologie heeft zijn oorsprong in de oude Egyptische sterrenwijsheid (onder meer Hermes Trismegistus en de oude Griekse sterrenwijsheid van Ptolemeus). De nieuwe astrologie, de astrosofie, is grotendeels ontwikkeld door de antroposofie te verbinden met de astronomie. Aan de geboortehoroscoop zijn de krachten af te lezen waardoor een mens zijn weg vindt naar het aardse bestaan. De geboortehoroscoop geeft daarmee een beeld van de tijd tussen dood en nieuwe geboorte. In de geboortehoroscoop spreekt het karma zich uit.

De horoscoop als middel voor bewustwording

Bij het beschouwen van deze horoscoop verdiepen we ons daarom tegelijkertijd in de biografie en proberen we een verbinding te krijgen met dat wat vanuit het lot (karma) doorwerkt in het huidige leven. Het is belangrijk dat we kennis opdoen over ons lot, om daardoor krachtiger in het leven te staan. Nu kwam uit de antieke tijd ook de mogelijkheid een andere weg te gaan, dan die we ons voor de geboorte hebben voorgenomen. Het beoordelen wat vanuit het lot bij ons hoort en wat niet, is in deze tijd daardoor steeds meer aan verwarring onderhevig. Hulp bij het beschouwen van het leven op de complexiteit van het leven is dan ook bepaald geen luxe.

Werkwijze

Een persoonlijk gesprek is de start van het proces van bewustwording en zelfinzicht. Het is horen wat van belang is voor jou en daarop stap voor stap met elkaar verder werken; er ontstaat iets ‘tussen ons’. Het vergt een onderzoekende, open houding.

Eerst schets ik een beeld van het geboortemoment, het jaargetijde, de maand, de geboortedag en plaats. Wat is het kenmerkende van de kaart, wat valt op? Welke verhouding heeft de zon met de planeten en de aarde? Na deze korte introductie inventariseren we de vragen die er bij jou leven. De beeldentaal van de horoscoop komt steeds meer tevoorschijn. Er ontstaat een soort weefwerk en gaandeweg wordt duidelijker welke weg bij je past. Daar waar we terecht komen is niet altijd wat we vooraf hadden verwacht.

Het proces hoeft overigens niet nadat we het gesprek hebben gevoerd te stoppen, want daarna kan je verder werken. De dagen en nachten die volgen op het eerste gesprek kunnen je verder brengen wanneer je de kwaliteit van die dagen en nachten bewust laat meehelpen in het proces. Een notitieboekje om belangrijke invallen, vragen of gebeurtenissen in op te schrijven kan helpen.

Wat we eigenlijk proberen te wekken is het (geest)herinneren van de keuze(s) voorafgaand aan dit leven op aarde. Waarvoor ben je op aarde gekomen en hoe kunnen we de aanwijzingen in het leven begrijpen? Levensthema’s kunnen in een ander licht komen te staan en misschien komt er helderheid omtrent iets uit het verleden voor de toekomst. Daarvoor mogen we leren luisteren naar subtiele aanwijzingen. Hoe meer we vertrouwen dat we daarin geholpen worden, hoe beter het ‘lukt’. Het is ook leren leven met open vragen en afwachten wat er naar ons toe komt, niet passief maar eerder innerlijk waakzaam; een soort actieve rust. Met de aanwijzingen kunnen we, wanneer daar behoefte aan is, een tweede gesprek in.