Astrosofie.nl is onderdeel van het Elisabeth Vreede Instituut. De stichting wil het werk van Elisabeth Vreede, de antroposofisch georiënteerde astronomie, voortzetten.

Het Elisabeth Vreede Archief

Het Elisabeth Vreede Archief is ontsloten door archivaris Guus Anschütz en bestaat uit o.a. : foto’s (o.a. eerste Mysteriedrama’s, eerste Goetheanum), brieven, voordrachten Steiner (ook ongepubliceerde voordrachten), Astronomische Rundschreiben, voordrachten Elisabeth Vreede en privé aantekeningen.

In het archief is ook het zogeheten ‘Denkschrift’ uit 1935 aanwezig. Dit is het persoonlijk exemplaar van Elisabeth Vreede met in de kantlijn haar commentaar op de inhoud.

ANBI status

De stichting heeft een ANBI status, dat betekent dat er geen winstoogmerk is. Het Elisabeth Vreede Instituut heeft bestaansrecht dankzij giften, sponsoren en vrijwilligers.